Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ ́ελάχιστον) διάρκειας

Από την Τρίτη 22/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 12:00.

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ