Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

ΝΕΑ Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΩΒΓ446ΜΤΛΗ-ΗΡΠ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Αιτήσεων στον ΑΣΕΠ  μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Παράταση αιτήσεων, δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΩΣΡΣ46ΜΤΛΗ-Σ27

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27/02/2020 08:06