Πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (επισυναπτόμενο έγγραφο), οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας μόνο την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεγέντες αρνηθεί, θα ενημερώσουμε τηλεφωνικά τον επόμενο της σειράς στον Πίνακα κατάταξης της ειδικότητάς του.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13/12/2017 08:54