Ενημέρωση Πίστωσης λογαριασμών για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 06/07/2016 έγινε η πίστωση των λογαριασμών

των μισθοδοτούμενων από την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016 για την "Αποζημίωση Αδείας".