Αποτελέσματα Αιτήσεων Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Oι επιλεγέντες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας (2ος όροφος) την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, ώρα 09.00

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02/06/2016 11:54