Πρόσκληση αιτήσεων για ορισμό συντονιστών κολύμβησης σχολικού έτους 2020-21

αίτηση ενδιαφέροντος στις Διευθύνσεις όπου υπηρετούν έως την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 15.00