ΝΕΟ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διάθεσης πλεοναζόντων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

αίτηση ενδιαφέροντος στις Διευθύνσεις όπου αυτοί υπηρετούν έως την Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 15.00