[Ανανέωση] - Τοποθετήσεις, διαθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών με την Πράξη 64/18-09-2020 του ΠΥΣΔΕ

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:665546ΜΤΛΗ-ΖΩΦ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24/09/2020 08:57