Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών με την Πράξη 63/16-09-2020 του ΠΥΣΔΕ

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΥΥΖ46ΜΤΛΗ-Χ5Λ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23/09/2020 15:46