[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών σε συνέχεια της Πράξης 61/11-09-2020 του ΠΥΣΔΕ

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΝ1Β46ΜΤΛΗ-Η0Π

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22/09/2020 08:57