Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Cisco Webex Meetings - Μικρός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης του διδακτικού έργου στη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη του επισυναπτόμενου οδηγού για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα...

Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: "Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21"

στο ΦΕΚ Β΄4264/30-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.131451/ΓΔ4/30-09-2020 ΚΥΑ που τροποποιεί το (ΦΕΚ Β΄ 3882)

Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21

Η σελίδα https://webex.sch.gr θα είναι πάντα το σημείο εισόδου σας στην υπηρεσία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την πλατφόρμα Cisco WebEx.

Επιπλέον, η σελίδα αυτή:

  • Περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Περιλαμβάνει οδηγούς χρήσης για την υπηρεσία Cisco WebEx.
  • Παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες παροχής υποστήριξης, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια καθώς και στοιχεία επικοινωνίας και σύνδεσμο υποβολής ερωτημάτων στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του  Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
  • Παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.
  • Περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες με ανακοινώσεις και ενημέρωση για τη χρήση της υπηρεσίας.
Διαβάστε περισσότερα...