ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΚΕντρο ΠΛΗροφορικής και ΝΕων Τεχνολογιών)

Καλλιθέας 11 - Λάρισα
Τηλ/φαξ επικοινωνίας: 2410533977
Email: plinetlr@sch.gr