ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΚΕντρο ΠΛΗροφορικής και ΝΕων Τεχνολογιών)


Διεύθυνση: Καλλιθέας 11, ΤΚ 41222, Λάρισα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
- Λιόβας Δημήτριος:         2414400050
- Λιάκος Ηλίας:                 2414400051
- Σταθόπουλος Κων/νος: 2414400052
- Γιακοβής Δημήτριος:     2414400053

Email: plinetlr@sch.gr